Wat kan AdLinq voor starters betekenen?

  • Het maken van een goed bedrijfsplan.
  • Het begeleiden van een eventuele financieringsaanvraag.
  • Het kiezen van de juiste rechtsvorm voor uw onderneming.
  • De aanmelding bij instanties zoals Kamer van Koophandel, Belastingdienst en andere instanties.
  • Het opzetten van een goede administratie.

Graag wisselen wij met u van gedachten over deze en wellicht andere zaken die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn.